Giới thiệu V2WORK

HỌP THÀNH VIÊN DỰ ÁN V2WORK CHO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 2

HỌP THÀNH VIÊN DỰ ÁN V2WORK CHO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 2

Sáng ngày 31/03/2020, tại Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á đã diễn ra buổi họp để đánh giá tiến độ thực hiện và báo cáo lần 2 dự án V2WORK . Buổi họp do TS. Trần Đình Lâm chủ trì, với sự tham dự của chuyên viên Hồ Cẩm Nhung - Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn Nhân lực.

Tại buổi họp, các thành viên đã sơ kết những hoạt động diễn ra từ ngày 15/04/2020 đến ngày 06/03/2020 và đề ra phương hướng tổ chức cho những sự kiện sắp tới.