LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP: NHÌN NHẬN SÂU ĐẾN  ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG

LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP: NHÌN NHẬN SÂU ĐẾN ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG

Sharon Belden Castonguay

Sharon Belden Castonguay – Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Gordon tại trường Đại học Wesleyan, bang Connecticut, Mỹ, là nhà tâm lý học nghiên cứu phát triển ở người trưởng thành và chuyên gia cố vấn nghề nghiệp. Qua khóa học này, Bà Castonguay sẽ trang bị người học các công cụ cần thiết để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn trong chọn ngành học hay khám phá cơ hội nghề nghiệp.